#25

 
#25 + (-51) - X September 22, 2013
20:37 <+meitemark> kollektivtransport? uhm, det er sånne fancy ting som man har
sørpå ikkesant?
20:38 < bliblok> meitemark: Dere har ikke nok selvmordsbombere til å få
innvilget kollektivtransport.

Pending quotes: 2; Approved quotes: 204